Kontakt

Wydział Technologii Chemicznej
ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań

Dziekanat
tel. : 61 665 2352