Nauka i badania

Na Wydziale Technologii Chemicznej prowadzona jest działalność naukowa i badawcze w obszarze szeroko rozumianej chemii, technologii chemicznej, elektrochemii i inżynierii chemicznej i procesowej. Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych kategoriach:

  • Rozwój kadry naukowej
  • Realizowane projekty badawcze
  • Współpraca naukowa
  • Współpraca z przemysłem
  • Aktywność naukowa i techniczna
  • Konferencje
  • Zakończone projekty badawcze