Kandydaci

Wydział Technologii Chemicznej kształci obecnie na trzech poziomach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
1. Studia I stopnia (inżynierskie):
- Technologia Chemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
- Inżynieria Chemiczna i Procesowa
- Technologie Ochrony Środowiska
2. Studia II stopnia (magisterskie):
- Technologia Chemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
- Inżynieria Chemiczna i Procesowa
- Technologie Ochrony Środowiska
3. Studia III stopnia (doktoranckie):
- Technologia Chemiczna