Dr inż. Tomasz Rębiś

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 r. powzięła uchwałę o nadaniu

mgr inż. Tomaszowi Rębisiowi
urodzonemu 07 listopada 1986 r. w Koszalinie

STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH
w zakresie technologii chemicznej

na podstawie pozytywnych wyników obrony rozprawy doktorskiej pt.:
Elektroaktywne kompozyty z udziałem lignosulfonianów

Promotor : dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw.

Recenzenci
• Prof. dr hab. Krzysztof Winkler – Uniwersytet w Białymstoku
• Dr hab. Teresa Łuczak - UAM w Poznaniu

Rada Wydziału uznała rozprawę za wyróżniającą.