Dr inż. Joanna Zwolińska

W dniu 10 marca 2015 r. o godz.10:00
w sali 101 Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Joanny Zwolińskiej
na temat: "Nowoczesne materiały hybrydowe stosowane do przedłużonego uwalniania substancji aktywnej"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Voelkel - Politechnika Poznańska

Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej