Dr inż. Małgorzata Kasperkowiak

W dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek) o godz.12:00 w sali 101,
I piętro Centrum Dydaktycznego
Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Małgorzaty Kasperkowiak
na temat:
"Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne"