Dr inż. Marta Krupa

W dniu 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz.10:00 w sali 101,
I piętro Centrum Dydaktycznego
Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Marty Krupy
na temat:
"Polimery hybrydowe i kompozyty polimerowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany"