Dr hab. inż. Izabela Stępniak

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Izabeli Stępniak stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna.