XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne

Konwersatorium (dwudniowe) jest kontynuacją tradycji dorocznych spotkań analityków i odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-10 kwietnia 2015 r. Z roku na rok obserwuje się ogromny postęp w każdej dziedzinie nauki, w tym także i chemii analitycznej. Celem KONWERSATORIUM jest stworzenie możliwości nie tylko dla prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych środowiska analityków, lecz także dla zainicjowania twórczej dyskusji i wymiany poglądów na temat analizy śladowej. Powinno to zaprocentować nawiązaniem przez uczestników KONWERSATORIUM szerokiej i twórczej współpracy naukowej. Przewiduje się wygłoszenie kilku referatów plenarnych oraz szeregu krótkich komunikatów z prac własnych. Znaczącą częścią Konwersatorium ma być dwudniowa sesja plakatowa. Przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników, literatury fachowej i materiałów pomocniczych związanych tematycznie z programem naukowym KONWERSATORIUM.
Osoby zainteresowane udziałem w Konwersatorium proszone są o nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa
w terminie do dnia 1 marca 2015 r. na adres:
prof. dr hab. Henryk Matusiewicz
Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
ul. ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznan
tel. (061) 665 23 12 fax. (061) 665 25 71
e-mail: Henryk.Matusiewicz [at] put.poznan.pl
Strona Konwersatorium:
http://www2.fct.put.poznan.pl/konw2015.htm

Załączniki - ogłoszenia: