dr hab. Piotr Krawczyk

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 18 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr Piotrowi Krawczykowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna.