Dr inż. Łukasz Klapiszewski

W dniu 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz.12:00 w sali 101,
I piętro Centrum Dydaktycznego
Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Łukasza Klapiszewskiego
na temat:
"Zaawansowane układy hybrydowe krzemionka-lignina"