dr hab inż. Wiesław Hreczuch

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2013 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Wiesławowi Hreczuchowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna.

Załączniki - ogłoszenia: