dr hab inż. Grzegorz Lota

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Grzegorzowi Locie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna.

Załączniki - ogłoszenia: