Komisje Wydziałowe

Wydział Technologii Chemicznej dysponuje szeregiem komisji umożliwiających sprawne kierowanie najważniejszymi aspektami pracy dydaktycznej i naukowej

 

Regulamin
rady programowej

Przewodniczący:
dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP
 
Członkowie:
dr hab. inż. Magdalena KRAWCZYK-CODA
dr inż. Anna PARUS
dr inż. Waldemar SZAFERSKI
inż. Joanna RADOSZ
dr inż. Anika MROZEK-NIEĆKO, firma ADOB
mgr inż. Tomasz DOBRYSZYCKI, firma Bridgestone

Przewodniczący:
dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI
 
Sekretarz Rady:
dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK
 
Członkowie:
dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK
dr inż. Beata RUKOWICZ
inż. Bartosz KWAPISZ
mgr inż. Danuta SAPIESZKO – Prochem S.A.
mgr inż. Andrzej GAWAŁEK – Celiko Sp. z o.o.


Przewodniczący:
dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP
 
Z-ca przewodniczącego:
dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA
 
Sekretarz:
dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
 
Członkowie:
dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
dr hab. inż. Bogdan WYRWAS
dr inż. Anna SYGUDA
mgr inż. Daria ZIELIŃSKA, doktorantka
inż. Aleksandra PIASECKA, studentka


Przewodniczący:
dr inż. Piotr MITKOWSKI
 
Członkowie:
dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
dr inż. Maciej STASZAK


dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP

dr Justyna WERNER

dr hab. inż. Karolina WIESZCZYCKA, prof. PP