dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk

Katarzyna Siwińska-Stefańska
Kontakt: 

tel. 61 665-3626
katarzyna.siwinska-stefanska [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

09.03.2004 studia magisterskie uzupełniające kierunek technologia chemiczna na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
20.10.2009 STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH w zakresie technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na podstawie pozytywnych wyników obrony rozprawy doktorskiej pt.: Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna ditlenku tytanu i kompozytów tlenkowych TiO2-SiO2
Promotor: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Publikacje: 

2017

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006