dr hab. inż. Katarzyna Staszak

06.12.2016 Habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na temat: "Właściwości powierzchniowe związków o charakterze amfifilowym oraz
ich zastosowanie do wydzielania jonów metali z roztworów wodnych"

Kontakt: 

tel. 61 665-3771

Publikacje: 

2020

2017

2015

2014

2012