Prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, prof. nadzw.

profesor na naszym Wydziale do 29.02.2008

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 6653556
E-mail: Tomasz.Sterzynski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1973 - absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Poznańskiej
1981 - doktorat na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej
1990 - habilitacja na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej
2007 - tytuł naukowy profesora (22.10.2007)

Zainteresowania naukowe: 

przetwórstwo tworzyw sztucznych
fizyka polimerów
materiałoznawstwo tworzyw sztucznych
recykling

Wykłady: 

Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Właściwości mechaniczne polimerów
Sensory w technologii
Podstawy systemu jakości

Pełnione funkcje: 

Pracownik Zakładu Polimerów
Koordynator wydziałowy programu Sokrates/Erasmus

Dodatkowe informacje: 

Przewodniczący Societas Humboldtiana Polonorum w Poznaniu
Przewodniczący Sekcji Tworzyw Sztucznych OW SIMP w Poznaniu
Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej

Publikacje: 

2009

2008