prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 6653601
E-mail: Krystyna.Prochaska [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1979 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
1986 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1999 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2004 - stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej (01.11.2004)
2011 - nominacja profesorska
2014 - profesor zwyczajny w Politechnice Poznańskiej (01.12.2014)

Zainteresowania naukowe: 

fizykochemia powierzchni
techniki separacji

Wykłady: 

Techniki membranowe

Pełnione funkcje: 

Pracownik Zakładu Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

3-miesięczny staż naukowy w Japonii - Tokyo Science University

Publikacje: 

2018

2015

2014

1996

1994