prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak

Profesor Juliusz Pernak
Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 6653682
E-mail: Juliusz.Pernak [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1971 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
1975 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1984 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
1994 - tytuł profesorski
1998 - profesor zwyczajny w Politechnice Poznańskiej

Zainteresowania naukowe: 

technologia organiczna
ciecze jonowe
synteza i właściwości użytkowe czwartorzędowych soli amoniowych

Wykłady: 

Technologia organiczna
Syntezy chemiczne

Pełnione funkcje: 

1993-1999 Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Chemicznych Odziału PAN w Poznaniu
Przewodniczący sekcji KBN T09 B

Publikacje: 

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

1999

1993

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Ciecze jonowe doskonalą herbicydy27.01 KB