Prof. dr hab. Andrzej Olszanowski, prof.zwycz.

Kontakt: 

Tel. +48 61 665 3671
E-mail: Andrzej.Olszanowski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1969 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1976 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1993 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
2011 - nominacja profesorska (03.11.2011)

Zainteresowania naukowe: 

chemia organiczna
biotechnologia
technologie ochrony środowiska

Wykłady: 

Chemia organiczna
Metody analizy związków organicznych

Pełnione funkcje: 

1996-1999 - Prorektor Politechniki Poznańskiej
2004-2005 - Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej
2005-2008 - Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
2008 -2012 - Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 14 rozpraw doktorskich
1996 - Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Organicznej Komisji Nauk Chemicznych Oddziału PAN w Poznaniu.

W zespole naukowym 3 habilitacje:
- dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski,
- dr hab. inż. Ewa Kaczorek,
- dr hab. inż. Karolina Wieszczycka

Publikacje: 

2017

2016

2015

2009

2006

2005

2002