Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6652312
E-mail: Henryk.Matusiewicz [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1965 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1973 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1987 - habilitacja na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
1996 - tytuł profesorski, profesor nauk chemicznych

Zainteresowania naukowe: 

nieorganiczna analiza śladowa
analiza specjacyjna i frakcjonowana
metody mineralizacji i roztwarzania próbek analitycznych
techniki mikrofalowe
analityczna spektrometria atomowa (AAS, ICP, MIP, DCP)
techniki sprzężone

Wykłady: 

Chemia analityczna
Analiza instrumentalna
Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy
Metody spektroskopowe

Pełnione funkcje: 

Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej do 31.08.2012
Członek Senatu Politechniki Poznańskiej w kadencji 2005-2008

Dodatkowe informacje: 
  • Kierownik problemów badawczych i grantów KBN
  • Członek Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  • Inicjator i organizator Poznańskich Konwersatoriów Analitycznych
  • Honorowe miejsce w "Rankingu cytowań polskich naukowców (1965 - 2001, KBN).
    Nauki chemiczne: Henryk Matusiewicz, Politechnika Poznańska, liczba cytowań 1043"
  • Promotor 4 prac doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk chemicznych
Publikacje: 

2010

2005