Prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, prof. zwycz.

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653622 lub +48 61 6653698
E-mail: Stefan.J.Kowalski [at] put.poznan.pl lub kowal [at] rose.man.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1970 - absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej (studia indywidualne)
1975 - doktorat na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej
1980 - habilitacja w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
1992 - tytuł profesorski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
1996 - profesor zwyczajny
2013 - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
(123 Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN 23 maja 2013 r.)

Zainteresowania naukowe: 

mechanika i termomechanika materiałów porowatych
inżynieria chemiczna
termodynamika materiałów suszonych
sedymentacja zawiesin i konsolidacja osadów

Wykłady: 

Wytrzymałość materiałów
Mechanika ogólna
Statyka konstrukcji przestrzennych
Termodynamika klasyczna
Fizyka techniczna
Mechanika i termodynamika
Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej
Inżynieria materiałów porowatych

Pełnione funkcje: 

1983-1996 - kierownik Pracowni Termomechaniki Materiałów Porowatych IPPT PAN
1993-1996 - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, W.S.P. w Zielonej Górze
1996-1997 - kierownik Zakładu Podstaw Techniki, Instytutu Techniki, W.S.P. w Zielonej Górze
kierownik zespołu badawczego na Wydziale i licznych projektów badawczych - krajowych i zagranicznych
1999-2002-2005 - przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
2005-2008 - przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
2006- Kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej

Dodatkowe informacje: 

stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta (Niemcy)
stypendysta "Science and Engineering Research Council" (Wielka Brytania)
organizator i członek komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych
nagrody: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (1997 - zespołowa; 2003 - indywidualna) oraz liczne nagrody rektorskie (WSP - Zielona Góra i Politechnika Poznańska)
członek towarzystw naukowych - krajowych i zagranicznych
członek różnych senackich i wydziałowych komisji
1995-2001 - członek Zarządu Głownego "Societas Humboldiana Polonorum"
1986-1993 - członek Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
1996-nadal - członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
2003-nadal - członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
2002-nadal - członek zalożyciel Polskiego Towarzystwa Suszarnictwa

Publikacje: 

2012