Dr hab. inż. Krzysztof Jurewicz

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653657
E-mail: Krzysztof.Jurewicz [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1973 - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej
14.01.1986 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
15.06.2010 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na temat: "Nanostrukturalne materiały węglowe w wybranych układach elektrochemicznego magazynowania energii elektrycznej"

Zainteresowania naukowe: 

kondensatory elektrochemiczna
elektrochemiczne magazynowanie wodoru
interkalacyjne związki grafitu

Wykłady: 

elektrotechnika i elektronika
elektrochemia techniczna
konstrukcja chemicznych źródeł prądu

Pełnione funkcje: 

Pracownik Zakładu Elektrochemii Stosowanej

Dodatkowe informacje: 

Członkostwo International Society of Electrochemistry (ISE)
Członkostwo Polskie Towarzystwo Węglowe

Publikacje: 

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1996

1994