dr inż. Łukasz Ławniczak

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Zakład Chemii Organicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Doktorat 18.11.2014 promotor prof.Andrzej Olszanowski

Kontakt: 

Telefon: 61 6653749
Email: lukasz.lawniczak [at] put.poznan.pl

Publikacje: 

2018

2017

2016

2015

2013