dr inż. Magdalena Matuszak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Matuszak
na temat: „Analiza procesu rozpylania w inhalatorach medycznych”
odbyła się dniu 8 listopada 2016 r.
Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej

Promotor: prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press - Politechnika Poznańska

Publikacje: 

2018

2015