dr inż. Sylwia WŁODARCZAK

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 21 57
 • email: sylwia.wlodarczak@put.poznan.pl
 • gabinet: Hala A22 – pok. 2

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • 2011 – inżynier na Wydziale Technologii Chemicznej PP, kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa,
 • 2012 – magister inżynier na Wydziale Technologii Chemicznej PP, kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność Inżynieria bioprocesów i biomateriałów,
 • 2016 – doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej PP.

Zainteresowania naukowe:

 • Rozpylanie cieczy,
 • Przepływy wielofazowe,
 • Wytwarzanie i badania emulsji,
 • Mieszanie statyczne.

Prowadzone zajęcia:

  Wykłady:
 • Inżynieria procesów ochrony środowiska.
 • Zajęcia laboratoryjne:
 • Inżynieria chemiczna,
 • Kinetyka procesowa,
 • Automatyka i miernictwo przemysłowe,
 • Procesy oczyszczania.
 • Projekty:
 • Inżynieria chemiczna,
 • Kinetyka procesowa,
 • Aparatura procesowa – projekt odstojnika,
 • Aparatura procesowa – projekt mieszalnika statycznego,
 • Aparatura przemysłu chemicznego,
 • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej.

Dodatkowe informacje:

 • Członek Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego PP 2020.

Współpraca naukowa:

 • Sumy State University, Sumy, Ukraine,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Opolska,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • Phyto Pharm Klęka S.A., Klęka,
 • ADOB S.A., Poznań.

Publikacje:

 • Czernek K., Ochowiak M., Włodarczak S., 2020. Effect of rheological properties of aqueous solution of Na-CMC on spray angle for conical pressure-swirl atomizers, Energies, 13, 23, 6309, 1-14.
 • Ochowiak M., Krupińska A., Włodarczak S., Matuszak M., Markowska M., Janczarek M., Szulc T., 2020. The two-phase conical swirl atomizers: spray characteristics, Energies, 13, 3416, 1-15.
 • Sobiech Ł., Grzanka M., Skrzypczak G., Idziak R., Włodarczak S., Ochowiak M., 2020. Effect of adjuvants and pH adjuster on the efficacy of sulcotrione herbicide, Agronomy, 10, 530, 1-12.
 • Pavlenko I., Liaposhchenko O., Sklabinskyi V., Storozhenko V., Mikhajlovskiy Y., Ochowiak M., Ivanov V., Pitel J., Starynskyi O., Włodarczak S., Krupińska A., Markowska M., 2020. Identification of the interfacial surface in separation of two-phase multicomponent systems, Processes, 8(3), 306, 1-12.
 • Pavlenko I., Liaposhchenko O., Ochowiak M., Olszewski R., Demianenko M., Starynskyi O., Ivanov V., Yanovych V., Włodarczak S., Doligalski M., 2020. Three-dimensional mathematical model of the liquid film downflow on a vertical surface, Energies, 13(8), 1938, 1-15.
 • Markowska M., Ochowiak M., Włodarczak S., Matuszak M., 2020. The modified primary swirl sedimentation tanks in waste liquids treatment plant: liquid viscosity effect. Archives of Environmental Protection, 46(3), 42-48.
 • Macioszek Ł., Włodarczak S., Rybski R., 2019. Mineral oil moisture measurement with the use of impedance spectroscopy, IET Science, Measurement & Technology, 13, 8, 1158-1162.
 • Ochowiak M., Włodarczak S., Pavlenko I., Janecki D., Krupińska A., Markowska M., 2019. Study on interfacial surface in modified spray tower, Processes, 7, 532, 1-11.
 • Ochowiak M., Kasperkowiak A., Doligalski M., Sosnowski T.R., Matuszak M., Włodarczak S., Markowska M., Krupińska A., Jabłczyńska K., 2019. The thermostated medical jet nebulizer: aerosol characteristics, International Journal of Pharmaceutics, 567, 118475.
 • Ochowiak M., Włodarczak S., Pavlenko I., Janecki D., Krupińska A., Markowska M. (2019), Study on interfacial surface in modified spray tower, Processes 7, 532, 1-11.
Przejdź do SIN