dr inż. Paweł Jeżowski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Jeżowskiego
na temat: „Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode”
(„Kondensator litowo-jonowy oparty na pre-litowaniu in-situ elektrody grafitowej z dodatniej elektrody kompozytowej”).
odbyła się dniu 8 listopada 2016 r.
Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Promotor: prof. dr hab. François Béguin - Politechnika Poznańska

Publikacje: