dr inż. Beata Rukowicz

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r. powzięła uchwałę o nadaniu
mgr inż. Beacie Rukowicz
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA w OBSZARZE NAUK TECHNICZNYCH w dziedzinie NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie TECHNOLOGIA CHEMICZNA
na podstawie pozytywnych wyników obrony rozprawy doktorskiej pt.:
„Wydzielanie polioli z brzeczek fermentacyjnych metodami sorpcyjnymi”

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Dorota Antos – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Marek Gryta – ZUT Szczecin

Kontakt: 

Beata.Rukowicz [at] put.poznan.pl

Publikacje: 

2016