dr inż. Andrzej Pawłowski

andrzej.pawlowski [at] put.poznan.pl
Od 01.03.2016 będzie asystentem naukowo-dydaktycznym.

Publikacje: 

-- brak --