dr inż. Tomasz Rębiś

Dr inż. Tomasz Rębiś jest asystentem naukowo-dydaktycznym od 01.10.2015.
Stopień doktora uzyskał 31.03.2015.