dr inż. Paula Ratajczak

Dr inż. Paula Ratajczak jest asystentem naukowo-dydaktycznym od 01.10.2015.
Stopień doktora uzyskała 22.09.2015.