dr hab. inż. Michał Niemczak

Dr inż. Michał Niemczak jest asystentem naukowo-dydaktycznym od 01.10.2015.
Stopień doktora uzyskał 30.06.2015.

Publikacje: 

2018

2017

2016

2015

2013