dr inż. Marcin Wysokowski

marcin.wysokowski [at] put.poznan.pl
Mgr inż. Marcin Wysokowski jest asystentem na rok od 01.10.2015.
26.01.2016 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemiczne.

Publikacje: 

2018

2017

2016

2015

2012