dr inż. Dawid Prządka

Kontakt: 

61 6653650
dawid.przadka [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

Doktorat 16.12.2014

Zainteresowania naukowe: 

Chemia i technologia polimerów

Publikacje: 

2018