dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz

Kontakt: 

Tel. +48 61 665 3722
E-mail: Katarzyna.Bielicka-Daszkiewicz [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1995 - absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2001 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (13.03.2001)
2013 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (18.12.2013)
na temat: "Charakterystyka i zastosowanie układów ekstrakcyjnych stosowanych w ekstrakcji do fazy stałej"

Zainteresowania naukowe: 

Chromatografia gazowa
Chromatografia cieczowa
Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej
Ochrona środowiska
Degradacja zanieczyszczeń

Wykłady: 

Metody chromatograficzne w ochronie środowiska

Publikacje: 

2017

2015