dr inż. Anna Parus

Kontakt: 

tel. 61 665 3688
e-mail: Anna.Parus [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

14.12.2010 doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej