dr Tomasz Śliwa

Jednostka: 
Kontakt: 

61 665 2603
tomasz.sliwa [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

Doktorat 13.05.2014, nauki techniczne - technologia chemiczna
Doktorat 18.09.2015, nauki fizyczne - biofizyka

Publikacje: 

2017