dr hab. Małgorzata Osińska

Nadanie w dniu 12.12.2017 r. przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kontakt: 

tel. 61 665-3655

Publikacje: 

2010

2005

1998

1997

1994