dr hab. inż. Grzegorz Lota

dr hab.inż.Grzegorz Lota

25.10.2005 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej pod kierunkiem profesor Elżbiety Frąckowiak
04.12.2012 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej
01.09.2016 - Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej

Kontakt: 

tel. 61 665-3657

Publikacje: 

2018

2017

2016

2013

2006