dr hab. inż. Izabela Stępniak

Kontakt: 

izabela.stepniak [at] put.poznan.pl
tel. 61 665-2317

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1994 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2001 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2014 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (08.04.2014)
na temat: "Granica faz elektroda/elektrolit w urządzeniach elektrochemicznych"

Zainteresowania naukowe: 

Elektrolity polimerowe
Membrany biopolimerowe
Elektrody modyfikowane
Ciecze jonowe
Ogniwa litowe
Kondensatory elektrochemiczne
Czujniki elektrochemiczne
Elektrokataliza

Wykłady: 

Chemia Fizyczna

Pełnione funkcje: 

Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej

Publikacje: 

2016

2005