dr hab. Maciej Galiński

Maciej Galiński
Kontakt: 

Maciej.Galinski [at] put.poznan.pl
tel. 61 665-2310

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1993 - absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1999 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (22.06.1999)
2014 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej; temat: Ciecze Jonowe jako elektrolity w chemicznych źródłach prądu (08.04.2014)

Zainteresowania naukowe: 

Chemiczne źródła magazynowania energii
Ciecze jonowe
Elektrolity niewodne
Kinetyka procesów elektrodowych
Materiały elektrodowe

Wykłady: 

Chemia fizyczna

Publikacje: 

2016

2015

2013

2008

2006

2001