prof. dr hab. Zbigniew Kurzawa

1924 - 2003

Wspomnienie: 

Zbigniew Kurzawa urodził się 24 marca 1924 roku w Poznaniu, zmarł 29 grudnia 2003 roku.
W czasie okupacji pracował w niemieckiej fabryce amunicji. Po wojnie dokończył edukację gimnazjalną, a nastepnie studiował chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Jeszcze jako student pracował jako asystent w Zakładzie Obróbki Bezwiórowej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Poznaniu, a od 1953 roku jako starszy asystent w Katedrze Chemii Ogólnej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. Po przekształceniu jej w Politechnikę został adiunktem, doktorat ukończył w 1959 roku, a habilitację w 1963 roku. W 1969 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1977 profesora zwyczajnego.
Profesor Kurzawa stworzył szkołę naukową związaną z badaniami nieorganicznych i organicznych związków siarki oraz metali w reakcji azydku sodowego z jodem. Dorobek profesora Kurzawy to 102 prace opublikowane w większości w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowych, 16 wypromowanych doktorów, czterech doktorów habilitowanych, dwóch profesorów. Prowadził wykłady z chemii ogólnej oraz chemii analitycznej, był wielokrotnie wyróżniany przez studentów jako wybitny dydaktyk i osoba niezwykle życzliwa młodzieży. Profesor Kurzawa był bardzo aktywny na Politechnice Poznańskiej, przyczyniając się do utworzenia i rozwoju Wydziału Chemicznego. Pełnił funkcje prodziekana na Wydziale Budowy Maszyn, dyrektora Instytutu Chemii Podstawowej, kierownika Zakładu Chemii Analitycznej, członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przewodniczącym Sekcji Siarki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przewodniczącym Sekcji Fizykochemii Nieorganicznej i Sekcji Chemii Analitycznej PAN, członkiem PTPN.
W uznaniu swoich zasług profesor Kurzawa był wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Był niezwykle lubianym, otwartym i życzliwie nastawionym do współpracowników szefem, nauczycielem i przyjacielem.