Prof. dr hab. Janusz Sławiński

Kontakt: 

E-mail: Janusz.Slawinski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1955 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1964 - doktorat na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Łódzkiego
1970 - habilitacja w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
1983 - tytuł profesorski

Zainteresowania naukowe: 

fotochemia
chemiluminescencja biopolimerów i organizmów żywych

Wykłady: 

Fizyka
Chemia fizyczna
Ekologiczne aspekty energetyki

Pełnione funkcje: 

1955-1977 Kierownik Katedry Fizyki i Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie
1978-1980 Kierownik Katedry Fizyki Akademi Rolniczej w Poznaniu (1978-1980).
1984-1991 Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
1993-2002 Kierownik Zakładu Radio- i Fotochemii

Dodatkowe informacje: 

przewodniczący Oddziałów Szczecińskiego, Poznańskiego i Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
członek Rady Naukowej International Institute of Biophysics, Neuss/Dusseldorf, Niemcy
członek zespołu redakcyjnego czasopism Current Topics Biophysics, Acta Biologica Cracoviensia
wieloletnie staże pracy w zakresie badań chemiluminescencji w Uniwersytecie Moskiewskim, Johns Hopkins University w Baltimore i University of Georgia, Athens, USA, International Institute of Biophysics, Technologie Zentrum w Kaiserslautern i Neuss, Niemcy, Inaba Biophoton Project, Sendai, Japonia, University of San Paulo w Brazyli, University of Catania, Włochy.
promotor 6 prac doktorskich

Publikacje: 

1999

1997

1996