Dr hab. Tadeusz Stefanowicz

Kontakt: 

E-mail: Tadeusz.Stefanowicz [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1956 - absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wileńskiego
1972 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1983 - habilitacja na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Zainteresowania naukowe: 

elektrochemia techniczna
ekologia
gospodarka wodno-ściekowa w elektrochemii

Wykłady: 

Neutralizacja odpadów w przemyśle elektrochemicznym
Ekologiczne i etyczne problemy w chemii
Gospodarka wodno-ściekowa w galwanotechnice

Pełnione funkcje: 

1990-2002 - Kierownik Zakładu Elektrochemii Stosowanej

Dodatkowe informacje: 

Rzeczoznawca w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg listy Ministra OŚ,ZNiL

Publikacje: 

1998

1997