dr hab. inż. Karolina Wieszczycka, prof. PP

Stopień doktora habilitowanego uzyskała 22.09.2015.

Kontakt: 

Tel. 61 665-3688
E-mail: Karolina.Wieszczycka [at] put.poznan.pl

Publikacje: 

2019

2018

2015

2012