dr inż. Danuta Rusińska-Roszak

Kontakt: 

tel. 61 665-3534

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Wydziałowy zespół ds. zapewnenia jakości kształcenia: członek
Publikacje: 

2011

2002

2001

1998

1995