Zajęcia zdalne dla studentów WTCh

W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 14 Rektora PP z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej zastępuje tradycyjne metody nauczania poprzez zajęcia prowadzone zdalnie.
Studenci WTCh zobowiązani są do regularnego sprawdzania poczty studenckiej i pozostawania w kontakcie z prowadzącymi zajęcia.