Oferta pracy w projekcie/ Job offer in a project

Oferta pracy w projekcie/ Job offer in a project

 

Nazwastanowiska/ Position in the project:   doktorant/ PhD student

Data rozpoczęcia pracy/ Position starts on:   1.03.2020

Okreszatrudnienia/ Maximum period of stipend agreement: 24 miesięcy(months)

Kwota stypendium/ Stipend amount:             4 000 PLN / miesiąc(month)

Tytuł projektu:
Nowa koncepcja zrównoważonego kondensatora opartego o technologię węglowo-jonową – CARBionCAP (Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)/
“A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology – CARBionCAP” (Project is carried out within the POWROTY/REINTEGRATION programme of the Foundation for Polish Science)

Dodatkowe informacje nt. projektu/ More details about the project:
http://powersourcesgroup.put.poznan.pl/?p=1154
https://www.fct.put.poznan.pl/pl/content/3195

Adres przesyłania zgłoszeń/ Please submit the application to: paula.ratajczak@put.poznan.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń/ Application deadline:     10.02.2020

 

Dotatkowe informacje nt. oferty i wymaganych dokumentów/ More details about the stipend offer and the required documents: (załącznik/ attachment):

PL_Oferta pracy w projekcie_doktorant

ENG_Job offer in a project_PhD student

Załączniki: