II Seminarium Młodych Naukowców nt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej

13 i 14 stycznia 2020 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej odbędzie się II Seminarium Młodych Naukowców nt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej.
Organizatorem wydarzenia jest działające przy Politechnice Poznańskiej Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Seminarium skierowane jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników. Celem seminarium jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dla studentów przygotowujących się do obrony prac dyplomowych jak również doktoratów stawiających pierwsze kroki w karierze naukowej w obszarze szeroko rozumianej inżynierii chemicznej i procesowej. Forma seminarium przewiduje przedstawienie artykułów w formie prezentacji ustnej (referat).
Termin zgłoszeń uczestników i wysyłania prac to 30.12.2019r.
www.facebook.com/KNTICH

 

Załączniki: