prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski członkiem korespondentem PAN

W dniu 5 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie wybrało nowych członków PAN. Do tego zacnego grona dołączyli nowi członkowie korespondenci z Politechniki Poznańskiej:

  • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z Wydziału Technologii Chemicznej
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski z Wydziału Informatyki

Gratulujemy!

Zgromadzenia Ogólne to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii.

Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało nowych członków krajowych PAN:

- 38 członków rzeczywistych;

- 51 członków korespondentów.

Lista nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk  - załącznik

Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.

Wybory przeprowadzono po raz pierwszy wg nowej ordynacji wyborczej.